กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 04 มิถุนายน 2563 16:37
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.36
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (4.42% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
70,138,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.30 - 2.36
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.72 - 3.18
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.36
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (4.42% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
70,138,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.30 - 2.36
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.72 - 3.18
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.36
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (4.42% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
70,138,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.30 - 2.36
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.72 - 3.18

 

Chart Type