กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 18 ตุลาคม 2560 16:35
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.82
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.08 (-2.76% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
59,680,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.80 - 2.92
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.36 - 2.92
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.82
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.08 (-2.76% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
59,680,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.80 - 2.92
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.36 - 2.92
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.82
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.08 (-2.76% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
59,680,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.80 - 2.92
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.36 - 2.92

 

Chart Type