กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ตุลาคม 2561 16:38
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
3.04
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.06 (-1.94% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
78,532,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.00 - 3.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.76 - 3.70
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
3.04
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.06 (-1.94% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
78,532,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.00 - 3.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.76 - 3.70
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
3.04
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.06 (-1.94% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
78,532,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.00 - 3.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.76 - 3.70

 

Chart Type