กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 24 มกราคม 2562 16:38
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.92
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
52,944,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.88 - 2.96
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.58 - 3.70
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.92
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
52,944,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.88 - 2.96
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.58 - 3.70
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.92
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
52,944,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.88 - 2.96
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.58 - 3.70

 

Chart Type