กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 28 เมษายน 2560 16:40
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.56
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (0.79% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
16,156,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.52 - 2.56
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.20 - 2.88
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.56
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (0.79% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
16,156,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.52 - 2.56
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.20 - 2.88
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.56
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (0.79% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
16,156,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.52 - 2.56
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.20 - 2.88

 

Chart Type