กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 10 สิงหาคม 2563 16:35
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.16
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,201,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.16 - 2.18
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.72 - 3.04
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.16
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,201,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.16 - 2.18
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.72 - 3.04
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.16
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,201,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.16 - 2.18
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.72 - 3.04

 

Chart Type