กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 21 เมษายน 2564 17:05
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.46
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
18,570,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.44 - 2.48
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.97 - 2.58
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.46
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
18,570,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.44 - 2.48
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.97 - 2.58
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.46
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
18,570,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.44 - 2.48
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.97 - 2.58

 

Chart Type