กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 19 เมษายน 2562 16:37
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
3.10
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
36,707,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.08 - 3.12
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.58 - 3.70
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
3.10
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
36,707,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.08 - 3.12
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.58 - 3.70
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
3.10
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
36,707,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.08 - 3.12
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.58 - 3.70

 

Chart Type