กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 มกราคม 2564 16:35
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.34
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
18,499,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.32 - 2.36
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.72 - 2.60
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.34
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
18,499,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.32 - 2.36
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.72 - 2.60
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.34
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
18,499,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.32 - 2.36
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.72 - 2.60

 

Chart Type