กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 30 ตุลาคม 2563 17:05
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.08
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02 (-0.95% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
23,841,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.06 - 2.12
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.72 - 2.70
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.08
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02 (-0.95% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
23,841,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.06 - 2.12
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.72 - 2.70
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.08
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02 (-0.95% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
23,841,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.06 - 2.12
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.72 - 2.70

 

Chart Type