กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 19 มิถุนายน 2562 16:39
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
3.10
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (0.65% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
43,851,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.06 - 3.12
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.58 - 3.70
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
3.10
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (0.65% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
43,851,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.06 - 3.12
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.58 - 3.70
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
3.10
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (0.65% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
43,851,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.06 - 3.12
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.58 - 3.70

 

Chart Type