กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2563 17:05
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.44
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02 (-0.81% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
40,130,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.42 - 2.48
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.42 - 3.18
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.44
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02 (-0.81% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
40,130,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.42 - 2.48
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.42 - 3.18
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.44
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02 (-0.81% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
40,130,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.42 - 2.48
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.42 - 3.18

 

Chart Type