กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 16 สิงหาคม 2562 16:38
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.96
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (0.68% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
55,022,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.92 - 2.98
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.58 - 3.66
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.96
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (0.68% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
55,022,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.92 - 2.98
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.58 - 3.66
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.96
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (0.68% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
55,022,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.92 - 2.98
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.58 - 3.66

 

Chart Type