กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2561 16:36
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
3.32
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.08 (2.47% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
68,131,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.24 - 3.34
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.36 - 3.40
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
3.32
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.08 (2.47% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
68,131,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.24 - 3.34
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.36 - 3.40
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
3.32
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.08 (2.47% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
68,131,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.24 - 3.34
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.36 - 3.40

 

Chart Type