กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธันวาคม 2562 16:38
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.64
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (0.76% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12,492,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.62 - 2.64
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.52 - 3.18
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.64
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (0.76% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12,492,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.62 - 2.64
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.52 - 3.18
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.64
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (0.76% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12,492,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.62 - 2.64
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.52 - 3.18

 

Chart Type