กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 25 เมษายน 2561 12:29
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
3.08
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
20,652,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.06 - 3.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.36 - 3.40
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
3.08
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
20,652,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.06 - 3.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.36 - 3.40
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
3.08
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
20,652,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.06 - 3.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.36 - 3.40

 

Chart Type