กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2560 16:35
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.62
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (0.77% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
41,216,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.60 - 2.64
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.20 - 2.88
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.62
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (0.77% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
41,216,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.60 - 2.64
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.20 - 2.88
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.62
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (0.77% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
41,216,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.60 - 2.64
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.20 - 2.88

 

Chart Type