กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 23 มิถุนายน 2560 16:38
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.58
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02 (-0.77% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15,901,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.58 - 2.62
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.24 - 2.88
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.58
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02 (-0.77% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15,901,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.58 - 2.62
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.24 - 2.88
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.58
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02 (-0.77% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15,901,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.58 - 2.62
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.24 - 2.88

 

Chart Type