กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 16 ตุลาคม 2562 16:20
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.64
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.06 (2.33% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
52,978,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.58 - 2.68
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.54 - 3.22
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.64
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.06 (2.33% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
52,978,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.58 - 2.68
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.54 - 3.22
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.64
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.06 (2.33% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
52,978,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.58 - 2.68
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.54 - 3.22

 

Chart Type