กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 สิงหาคม 2560 15:59
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.40
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
18,460,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.38 - 2.42
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.24 - 2.82
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.40
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
18,460,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.38 - 2.42
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.24 - 2.82
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.40
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
18,460,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.38 - 2.42
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.24 - 2.82

 

Chart Type