ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


ติดต่อ: คุณสุภาพรรณ พรประสิทธิ์
สำนักงาน: ชั้น 7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่1 ถ.สาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02-677-7000 ต่อ: 708
โทรสาร: 02-677-7003