ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


ติดต่อ: คุณอาภาพร เอกวัฒนกิจ
อีเมล์: arpaporn.e@qh.co.th
สำนักงาน: ชั้น 7 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่1 ถ.สาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02-677-7000 ต่อ: 800
โทรสาร: 02-677-7003