ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมปี

วันที่ กิจกรรม
พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2560
สิงหาคม 2560 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2560
พฤษภาคม 2560 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2560
กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559
วันที่ กิจกรรม สถานที่
วันที่ กิจกรรม สถานที่
18 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เวลา: 10.30 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมสาทร 1-2 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
วันที่ กิจกรรม
9 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2559
10 สิงหาคม 2559 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2559
11 พฤษภาคม 2559 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1/2559
26 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
วันที่ กิจกรรม สถานที่
วันที่ กิจกรรม สถานที่
18 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เวลา: 10.30 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมสาทร ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี