เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2562 17:05
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.62
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02 (-0.76% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11,432,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.60 - 2.64
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.52 - 3.18
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.62
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02 (-0.76% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11,432,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.60 - 2.64
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.52 - 3.18
ตัวย่อหุ้น
QH
ราคาล่าสุด
2.62
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02 (-0.76% )
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11,432,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.60 - 2.64
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.52 - 3.18

จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร / ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %