บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มเเรก 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2526

โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มเเรกในการประกอบธุรกิจให้บริการรับจ้างก่อสร้างบ้านอย่างครบวงจรบนที่ดิน ของลูกค้า เเละเมื่อปี 2533 บริษัทได้มีการประกอบธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าแยกเป็นโครงการที่พักอาศัยให้เช่า และโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า และได้เริ่มประกอบธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2535

CG Score

Excellent CG Scoring
cg score cg score
cg score

ราคาหลักทรัพย์

ราคาล่าสุด
บาท
2.34
เปลี่ยนแปลง (%)
-  (-%)
มูลค่า (บาท '000)
43,259
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.32 - 2.36
ปรับปรุงล่าสุด :22 ม.ค. 2564 (16:35)

เพื่อทราบข้อมูลราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง และประมาณการผลกำไรขาดทุนจากการลงทุน

ปฎิทินนักลงทุน

29 มิถุนายน 2563
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563

เพิ่มเติม