ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัท ชื่อ / อีเมล์
บล. เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณ เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
therdsak@asiaplus.co.th
คุณ วีรพล เหลืองอมรชัย
weerapon@asiaplus.co.th
บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) คุณ พลสิทธิ์ ตัณฑ์พูนเกียรติ
Polasit.T@aecs.com
บล. ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุณ จิตรลดา เลขาพันธ์
chitrada@aira.co.th
บล. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คุณ ชาตรี ศรีสมัยเจริญ
chatree@ays.co.th
บล. บัวหลวง จำกัด(มหาชน) คุณ นฤมล เอกสมุทร
narumon.e@bualuang.co.th
บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คุณ สมะนันท์ ผลสมบูรณ์โชค
samanun.polsombooncok@th.nomura.com
คุณ ธนัชชา จุรุกุล
thanatcha.jurukul.1@nomura.com
บล. ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จำกัด คุณ วทัยพรรณ เอกทักษิณ
wattaipun.ekataksin@cimb.com
บล. ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด คุณ อมรรัตน์ ชีวะวิชวาลกุล
Amornrat.cheevavichawalkul@citi.com
บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณ สรภพ ปั้นเปี่ยมรัษฏ์
soraphob.panpiemras@clsa.com
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด คุณ ชาย เตชะกัมพุช
chai.techakumpuch@credit-suisse.com
บล. ดีบีเอส วิเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คุณ จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล
chanpens@th.dbsvickers.com
บล. ดอยช์ ทิสโก้ จำกัด คุณ ณัฐวุฒิ ศิวะรุจิวงศ์
nathavut@dbtisco.com
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (In cooperate with BNP Parisbas) คุณ ชุติมา วรมนตรี
chutima.wor@fssia.com
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณ วรรัตน์ เผ่าภคะ
woraratp@fnsyrus.com
บล. โกลเบล็ก จำกัด คุณ วิลาสินี บุญมาสูงทรง
wilasinee@globlex.co.th
บล. ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) คุณ รัตนา ลีนุตพงษ์
rattanal@ivglobal.co.th
บล. เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด คุณ หทัยพร จิรจริยาเวช
anne.x.jirajariyavech@jpmorgan.com
บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณ สรพงษ์ จักรธีรังกูร
sorapong.j@kasikornsecurities.com
บล. เกียรตินาคิน จำกัด คุณ วิชชุดา ปลั่งมณี
wichuda_p@kks.co.th
บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) คุณ วสุ มัทนพจนารถ
wasum@ktzmico.com
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณ ชาญยุทธ ศรีสวัสดิ์สกุล
chanyut.s@ktbst.co.th
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ เติมพร ตันติวิวัฒน์
termporn.t@maybank-ke.co.th
คุณ กิตติสร พฤติภัทร
kittisorn.p@maybank-ke.co.th
บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) คุณ จิราภรณ์ ลินมณีโชติ
iraporn@phatrasecurities.com
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ ดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย
danai@phillip.co.th
บล. อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ วนิดา ไกสเล่อร์
wanida.ge@th.oskgroup.com
บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณ สิริการย์ กฤษฎิ์นิพัทธ์
sirikarn.krisnipat@scb.co.th
บล. ธนชาต จำกัด คุณ พรรณารายณ์ วงชาลี
phannarai.von@thanachartsec.co.th
บล. ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด คุณ แพ็ตตี้ ตอไมตรีจิตร
patti.tomaitrichitr@macquarie.com
บล. ทรีนิตี้ จำกัด คุณ พรชัย แม้นธนาวงศ์สิน
pornchai.ma@trinitythai.com
บล. ยูบีเอส จำกัด คุณ Thomas Philippson
thomas.philippson@ubs.com
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด คุณ พรทิภา ระยับแสงเดือน
pornthipa@uobkayhian.co.th